Impressum

Puni naziv: a442, obrt za usluge, vl. Davor Jelavić Šako, Put Supavla 61, Split

Oib: 99675681516

Matični broj obrta: 97859303

Iban: HR4723400091160514464

Djelatnost obrta: obrt za ugađanje i popravak klavira i pijanina.

Telefon:

095/565-9557

091/538-3493

E – mail: a442.piano@hotmail.com

Reklamacije i prigovori

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, obrt a442, vl. Davor Jelavić Šako omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu tvrtke obrt a442, vl. Davor Jelavić Šako odnosno p2tem elektroničke pošte tj. emaila. Tvrtka a442, vl. Davor Jelavić Šako obavijestit će Kupca o zaprimljenom pri2ovoru. Na sve primjedbe i prigovore a442, vl. Davor Jelavić Šako će odgovoriti n2jkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi a442, vl. Davor Jelavić Šako suklad2o članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovori2. Kupac treba navesti točne podatke za primitak odgovora / reklamacije.

Pisane prigovore možete poslati na adresu:
a442, vl. Davor Jelavić Šako
Adresa: 21000 Split,Put Supavla 61, Hrvatska

ili na email adresu

a442.piano@hotmail.com

Podrška prema klijentu nam je najvažniji prioritet u poslovnom odnosu. Na sve mail-ove odgovaramo u prosjeku od 1h. do 6h odnosno max. 24h.